Icebreaking english

Projekt

Čtyři divadla vytvoří společnou mezinárodní pouliční inscenaci, jejímž cílem je přiblížit místním občanům V4 ukrajinské uprchlíky. ICEBREAKING bude nonverbální pohybově-vizuální divadlo sociálního začleňování, které prostřednictvím divadla vypráví příběhy lidí ve smíšených komunitách. Divadlo, které boří předsudky, ukazuje výhody globálního soužití a sbližuje lidi.

HUMAN CARAVANA - pilotní hudebně-pohybové představení vytvořené na workshopu v Banské Štiavnici 22. 9. 2023 v rámci projektu ICEBREAKING V4+UA